Adresa: Martinská dolina 13, 949 01 Nitra

Email: info@profivet.sk

Kontakt: +421 905 655 118

Fotogaléria veterinárnej ambulancie

Veterinár MVDr. DANAŠ Ladislav

Naša veterinárna ambulancia

Naši pacienti

Chovná stanica – šteniatka Shitzu

Chovná stanica – mačky

Chovná stanica – ostatné zvieratká

Ostatné fotografie 😊