RTG prístroj

RTG ORANGE - TOSHIBA 100/60

Röntgen prevádzame s nízkofrekvenčným prístrojom ORANGE - TOSHIBA 100/60, kde vzniká minimálne riziko žiarenia. Má vysoké rozlíšenie, čo nám umožní lepšie a presnejšie rozpoznanie RTG snímku.

Prístroj má automat ECOMAX na vyvolávanie RTG filmov, ktorý umožní spracovanie RTG snímku už do 2 minút!

Röntgenom snímame končatiny, kĺby, hlavu, hrudník, mäkké tkanivá - brušná dutina, srdce, močové orgány a iné.

rtg07 rtg06 rtg05 rtg01 rtg02

RTG displázia bedrových kĺbov

rtg03

RTG narazeného prstu - prasknutá kosť 1. článku

rtg04

DIGITÁLNY RTG PRÍSTROJ

rtg  rtg  rtg  rtg  rtg  rtg