Očkovanie a odčervenie

Vakcinácie proti besnote, psinke a iným infekčným ochoreniam a odčervenie sa odporúčajú vykonávať pravidelne v roku.

znamka

Aby ste zabránili ochoreniu psov a mačiek, je podľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky potrebné každé zviera zaočkovať 1x ročne.

  

jan2010 104Očkovanie sa vykonáva v súlade so zákonom o veterinárnej starostlivosti, kde sa v § 8 uvádza, že Štátna veterinárna správa SR určuje povinnosť očkovania spoločenských zvierat proti besnote. V súčasnom období sú k dispozícii kvalitné očkovacie látky od rôznych výrobcov, ktoré garantujú ochranu očkovaného zvieraťa na obdobie minimálne 1 roku.

Odčervenie je potrebné vykonať aspoň 2x ročne.

Odporúčame pravidelné očkovanie Vášho psíka podľa nasledovnej schémy:
Vek psaTyp očkovania
6 týždňov

Očkovanie proti:
Psinka, Parvoviróza (krvavá hnačka), Infekčná hepatitída (zápal pečene), Infekčná lyryngotracheitída (kašel) , Koronaviróza (hnačka), Parvoviróza

9 týždňov

Očkovanie proti :
Psinka, Parvoviróza, Infekčná hepatitída, Infekčná lyryngotracheitída , Koronaviróza, Parvoviróza, Leptospiróza, prípadne proti virózam dýchacích ciest

12 týždňov

Preočkovanie proti:
Psinka, Parvoviróza, Infekčná hepatitída, Infekčná lyryngotracheitída , Koronaviróza, Parvoviróza, Leptospiróza, Besnota

3 mesiace Očkovanie proti besnote
od 3 mesiacov Možno aplikovať nadštandartné samostatné vakcíny proti borelióze a tetanu
6 mesiacov Zvyčajné očkovanie proti besnote
12 mesiaco

Preočkovanie proti:
Psinka, Parvoviróza, Infekčná hepatitída, leptospiróza, koronaviróze
Ďalšie pravidelné očkovanie každý rok súčasne s očkovaním proti besnote.


Zdroj: http://www.dogspsy.estranky.cz, http://www.solivet.sk