Potvrdenie o účasti na workshope odbornej prípravy pre ortópedov a posudzovateľov DBK/DLK - MVDr. Ladislav Današ
Potvrdenie o účasti na workshope odbornej prípravy pre ortópedov a posudzovateľov DBK/DLK - MVDr. Ladislav Današ